Biuletyn Regionalny - Głobikowa
lokalne informacyjne czasopismo szkolne


Biuletyn Regionalny - Głobikowa
katalog numerów
kliknij !

Gazetka lokalna wydawana od września 1998 roku z inicjatywy miejscowego nauczyciela Grzegorza Wadasa i ksiedza katechety Bogdana Piekarczyka przy współpracy uczniów i nauczycieli - wówczas jescze - szkoły podstawowej w Głobikowej. Na przestrzeni kilku lat zmieniał sie zespół redagujacy gazetkę, zwłaszcza po stronie uczniów, którzy wraz z wiekiem przechodzili do następnych klas, aby w końcu opuścic szkołę.

Treścią biuletynu są bieżące wydarzenia z życia szkoły, parafii i lokalnego środowiska. Z racji edukacyjnej formy czasopisma, zamieszczane sa również informacje historiograficzne, dotyczące ludzi, wydarzeń i miejsc regionu Głobikowej i okolic. Publikowane są też materiały informacyjne z dziedziny pedagogiki społecznej, ekologii, techniki i geografii.

Dotychczas udało się wydać 12 numerów Biuletynu, które ukazywały sie w róznych odstępach czsu - przeważnie co 4 miesiące. Nakład - w początkowych latach - wynosił około 70 egzemplarzy. Później, kiedy na "głobikowski rynek prasy" weszły gazety: gminna i lokalne miejsko-powiatowe - nakład spadł do 50 sztuk. Obecnie zapotrzebowanie na ostatnie mumery waha się w okolicach 30-40 sztuk. Należy nadmienić, iż we wsi Głobikowa znajduje się około 80 gospodarstw domowych.do góry strony