Szkolne koło matematyczne
w Zespole Szkół w Głobikowej

prowadzący koło: mgr inż Marzena Prokuska

W Zespole Szkół w Głobikowej działają koła matematyczne dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. Zajęcia prowadzone są społecznie przez nauczycielkę Marzenę Prokuską, w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla uczniów szkoły podstawowej oraz 2 godz. tygodniowo dla uczniów gimnazjum.

Praca koła matematycznego podporządkowana jest następującym celom dydaktyczno – wychowawczym:
- rozwijanie zainteresowań uczestników koła matematycznego,
- rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
- samodzielne oraz zespołowe zbieranie informacji i ich matematyczna analiza,
- kształcenie myślenia analitycznego i syntetycznego – rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
- rozbudzenie zainteresowania osiągnięciami naukowymi matematyków z Polski i ze świata,
- dostrzeganie związków matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i życia,
- planowanie indywidualnej pracy oraz organizowanie pracy w zespole uczniowskim,
- przygotowanie uczestników koła do konkursów matematycznych.

W pracy koła matematycznego w roku szkolnym 2004/2005 uczestniczyło 12 uczniów.

Sukcesy uczniów:
- zakwalifikowanie się Magdaleny Raś (kl. III gimnazjum) do etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
- I miejsce Magdaleny Raś w konkursie Matematyka dawniej i dziś dla uczniów klas gimnazjalnych i klas pierwszych liceum Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy (organizator: ZS nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy),
- wyróżnienie dla Dariusza Kubali (kl. VI) w powiatowym konkursie AS Matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej,
- zakwalifikowanie się Moniki Fulary (kl. VI) do etapu powiatowego konkursu As Matematyczny.
Koło chemiczne

W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęło działalność koło chemiczne dla uczniów klasy III gimnazjum. Zajęcia prowadzone są społecznie przez nauczycielkę Marzenę Prokuską, w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Główne cele działalności koła chemicznego to: - rozwijanie zainteresowań uczestników koła chemicznego, - rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
- kształcenie myślenia analitycznego i syntetycznego – rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
- dostrzeganie związków chemii z innymi dziedzinami wiedzy i życia,
- planowanie indywidualnej pracy oraz organizowanie pracy w zespole uczniowskim,
- przygotowanie uczestników koła do konkursów chemicznych.

Uczennica Magdalena Raś (kl. III gimnazjum) uzyskała tytuł finalistki wojewódzkiego etapu konkursu chemicznego dla uczniów gimnazjum organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.do góry strony