Kadra Pedagogiczna i pracownicy obsługi
Zespołu Szkół w Głobikowej

kadra pedagogiczne zespołu szkół w Głobikowej

W roku szkolnym 2012/2013 zatrudnionych jest 20 nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Ukończyli dodatkowe przedmiotowe studia podyplomowe oraz uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego. Staż pracy kadry pedagogicznej jest zróżnicowany: od 9 do 32 lat, średnio około 21 lat.

imię i nazwisko nauczyciela
tytuł naukowy
nauczany przedmiot
Bożena Dziadosz magister matematyka, chemia (dyrektor zespołu szkół)
Agnieszka Łącka magister wychowanie wczesnoszkolne
Renata Pasik magister nauczanie zintegrowane
Grażyna Pasik magister nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
Dorota Markiewicz magister nauczanie zintegrowane
Elżbieta Stanoch magister język polski, historia
Małgorzata Kutrzeba magister język polski, historia
Marzena Prokuska magister inż. matematyka, chemia
Barbara Ligęska magister matematyka, fizyka
Magdalena Mazur magister język angielski
Katarzyna Pawełek magister język niemiecki
Wiesława Kubala magister biologia, przyroda, geografia, wych. do życia w rodzinie
Grzegorz Wadas magister technika, informatyka, plastyka,
pracownik pedagogiczny schroniska
Marcin Nykiel magister wychowanie muzyczne
Aneta Lipior magister edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Mazur magister wychowanie fizyczne
Bernadetta Mroczek magister pedagog szkolny
Edyta Krystek-Wróbelmagister inż. historia, biblioteka szkolna
Czesław Frączek ks. magister religia (proboszcz parafii Gumniska)
Krzysztof Wolak ks. magister religia (katecheta)


W zespole szkół zatrudnionych jest 5 osób do obsługi administracyjno-technicznej.

imię i nazwisko pracownika
zajmowane stanowisko
mgr inż. Edyta Krystek-Wróbel obsługa sekretariatu szkoły
Leszek Barszcz konserwator sprzętów i urządzeń szkolnych, sterowniczy urządzeń centralnego ogrzewania
Agata Smoła pracownik obsługi schroniska i kuchni szkolnej
Anna Łętek-Stasik sprzątaczka, woźna szkolna
Danuta Łętek sprzątaczka

do góry strony