Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 poprzez aktywizację i wspieranie jednostek samodrządu terytorialnego i organizacji pozarzadowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.


Nazwa programu: "Dosięgnij gwiazd" - Międzyszkolny Klub Miłośników Astronomii"

Zasięg terytorialny programu: Cztery gimnazja w zespołach szkół położonych w południowej części Gminy Dębica we wsiach: Głobikowa, Stasiówka, Podgrodzie, Gumniska. Całością realizacji programu koordynuje Zespół Szkół w Głobikowej.

Cel programu: Zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi, a w szczególności astronomią oraz nowymi technologiami (optyką, optoelektroniką, technologią komputerową). W czerwcu 2007 roku w każdym z wyżej wymienionych gimnazjach zostały utworzone dwudziestoosobowe kluby miłośników astronomii.

Forma zgrupowania młodzieży: Utworzonie dwudziestoosobowych Klbów Miłośników Astronomii w każdym z wyżej wymienionych gimnazów (czerwiec 2007).
Opiekunami klubów zostali nauczyciele uczący w poszczególnych szkołach:
Klub Miłośników Astronomii z Zespołu Szkół w Głobikowej – opiekun mgr Barbara Zajchowska
Klub Miłośników Astronomii z Zespołu Szkół w Gumniskach – opiekun mgr Eugeniusz Bomba
Klub Miłośników Astronomii z Zespołu Szkół w Podgrodziu – opiekun mgr Paweł Głowacz
Klub Miłośników Astronomii z Zespołu Szkół w Stasiówce – opiekun mgr Roman Kania


katalog realizacji działań programowych
w poszczególnych klubach

Formy realizacji programu:
  • czterodniowe szkoleniowe pozaszkolne zajęcia wakacyjne (obóz wakacyjny) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Głobikowej,
  • wykłady opiekunów poszczególnych kółek oraz zaproszonych gości,
  • internetowe wędrówki astronomiczne,
  • od września cotygodniowe zajęcia w szkolnych Klubach Miłośników Astronomii,
  • wycieczka do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach,
  • "nocki astronomiczne" w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej (po dwie nocki na każdy klub),
  • praca z mapami nieba oraz astronomicznymi programami komputerowymi,
  • obserwacje nieba poprzez teleskop i lunetę,
  • konkurs fotograficzny pod hasłem „Nasze niebo”,
  • konkurs wiedzy „Moja wiedza o kosmosie”.