Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2006 poprzez aktywizację i wspieranie jednostek samodrządu terytorialnego i organizacji pozarzadowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

nazwa programu: "Zanim wyjedziesz za granicę ..."


Katalog realizacji działań programowych
podjętych w Zespole Szkół w Głobikowej
w roku 2006

tematyka i forma podejmowanych działań
kliknij i przejdź do zawartości publikacji
Walory turystyczne i historyczne najbliższego środowiska.
Wycieczka rowerowa (trasa: Głobikowa – Kamieniec – Mała - pomnik Chrystusa Króla, zabytkowy kościół – Głobikowa).
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: sierpień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Walory turystyczne i historyczne najbliższego środowiska.
Wycieczka piesza szlakiem średniowiecznej historii regionu Braciejowej (trasa: Głobikowa – Braciejowa wzniesienie Okop – Braciejowa wzniesienie Zamczysko – Braciejowa Berdech – Kamieniec - Głobikowa)
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Walory turystyczne i historyczne najbliższego środowiska.
Wycieczka piesza szlakiem historii drugiej wojny światowej i legend średniowiecznych pogórza Strzyżowskiego (trasa: Głobikowa – Grudna Górna – Brzeziny Berdechów - pasmo Klonowej Góry – Stępina Cieszyna – Brzeziny – Kamieniec - Głobikowa)
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: październik 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznajemy kulturę i zabytki regionów Polski.
Wycieczka autokarowa, krajoznawcza po regionie Kotliny Sandomierskiej (trasa: Głobikowa – Baranów Sandomierski - Sandomierz miasto - Bałtów muzeum prehistorii ziemi - Głobikowa)
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: październik 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznajemy kulturę i zabytki regionów wschodnich naszego województwa.
Wycieczka autokarowa, krajoznawcza po regionie Pogórza Przemyskiego (trasa: Głobikowa – Krasiczyn - Przemyśl miasto - Kalwaria Pacławska - Przemyśl forty "Twierdzy Przemyśl" - Głobikowa)
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: październik 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Walory turystyczne i historyczne najbliższego środowiska.
Wycieczka rowerowa gminnym szlakiem turystycznym "Śladami Słońca i Śniegu" (trasa: Głobikowa – Gumniska - Braciejowa - Latoszyn Łazienki - Połomia - Południk - Głobikowa)
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Rozbudzanie zainteresowań zawodoznawczych.
Wycieczka zawodoznawcza do Muzeum Lalek w Pilźnie - zwiedzanie muzeum, udział w rękodzielniczych zajęciach warsztatowych.
realizator: Klub Regionalno - Artystyczny
termin realizacji: listopad 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie zasad i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Wycieczka zawodoznawcza do gospodarstwa agroturystycznego w Dębicy.
realizator: Wirtualne Biuro Podróży
termin realizacji: listopad 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie zasad i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Wycieczka zawodoznawczado Urzędu Skarbowego, Powiatowego Przędu Pracy i Urzędu Gminy w Dębicy.
realizator: Wirtualne Biuro Podróży
termin realizacji: listopad 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie zasad i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Wycieczka zawodoznawcza do Ośrodka Doradztwa Rolniczego i biura podróży w Dębicy.
realizator: Wirtualne Biuro Podróży
termin realizacji: listopad 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznawanie zasad gospodarki leśnej najbliższego środowiska.
Wycieczka piesza do leśniczówki w Braciejowa Berdechowie - szkółka leśna.
realizator: Klub Miłośników Przyrody
termin realizacji: listopad 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poszerzanie i realizacja zainteresowań sportowych.
Rozgrywki sportowe mini piłki nożnej.
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: sierpiń 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poszerzanie i realizacja zainteresowań sportowych.
Rozgrywki sportowe mini piłki plażowej.
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: sierpiń 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poszerzanie i realizacja zainteresowań sportowych.
Rozgrywki sportowe w tenisie stołowym chłopców.
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: sierpiń 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poszerzanie i realizacja zainteresowań sportowych.
Rozgrywki sportowe w tenisie stołowym dziewcząt.
realizator: Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Poza horyzont”
termin realizacji: sierpiń 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie walorów przyrodniczych najblizszego środowiska.
Piesza wycieczka do pasieki w Głobikowej.
realizator: Klub Miłośników Przyrody
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie walorów przyrodniczych najblizszego środowiska.
Przygotowanie zielnika
realizator: Klub Miłośników Przyrody
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Pozyskiwanie informacji na dany temat z internetu
Wyszukiwanie informacji na temat hodowli oraz gatunków użytkowych roślin ekologicznych, produkcji kompostu i naturalnych środków ochrony roślin.
realizator: Klub Miłośników Przyrody
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Pozyskiwanie informacji na dany temat z internetu
Wyszukiwanie informacji na temat historii rękodzielnictwa artystyczno - ludowego.
realizator: Klub Regionalno - Artystyczny
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie bogactwa kulturowego najblizszego środowiska.
Zajęcia rękodzielnicze - hafciarstwo, malowanie na szkle, odlewy gipsowe, ozdoby choinkowe.
realizator: Klub Regionalno - Artystyczny
termin realizacji: wrzesień - marzec 2006/2007
uczestnicy: uczniowie szk. podstawowej i gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie historii najbliższego środowiska.
Prelekcja tematyczna z okresu rabacji Galicyjskiej
realizator: Klub Historyczny
termin realizacji: wrzesień 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji
Poznanie historii najbliższego środowiska.
Konkurs wiedzy o historii regionu
realizator: Klub Historyczny
termin realizacji: luty/marzec 2007
uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej
kliknij, aby przejść do publikacji
Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych.
Projektowanie folderu z ofertami wycieczek po okolicy
realizator: Klub Historyczny, Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej "Poza horyzont"
termin realizacji: grudzień 2006
uczestnicy: uczniowie gimnazjum
kliknij, aby przejść do publikacji

do góry strony