Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
grant "Działaj Lokalnie 2012" dla gmin


Nazwa projektu: "Nasza szkoła stulatka"

Zasięg terytorialny programu: Obszar wsi Głobikowa, przysiółków: Kamieniec, Południk.

Cel programu: Celem naszego programu jest zainteresowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych historią szkoły i ich regionem. Pragniemy rozbudzić i kształtować w młodym pokoleniu przynależność do społeczności szkolnej, najbliższego środowiska lokalnego, rozwijać poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, wspierać aktywność mieszkańców wsi, współpracę rodziców, społeczności szkolnej i środowiska lokalnego na rzecz wzmocnienia funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodziny, środowiska lokalnego oraz szkoły.

Forma zgrupowania uczestników projektu: Społeczności klasowe, członkowie Rady Rodziców w szkole oraz nieformalne grupy mieszkańców wsi.


katalog realizacji działań projektowych

Formy realizacji projektu:
 • propagowanie historii szkoły w środowisku lokalnym poprzez różne konkursy: „Wiersz o szkole” – własna twórczość literacka uczniów, oraz absolwentów i mieszkańców wsi, „Sto lat minęło jak jeden dzień” – piszemy wspomnienia z lat szkolnych – konkurs dla absolwentów, „Szkoła w oczach ucznia” – własna twórczość plastyczna uczniów, oraz chętnych absolwentów, „Sto życzeń dla naszej szkoły”- wykonanie kartek okolicznościowych z życzeniami, „Moja szkoła” – gazetka szkolna,
 • zajęcia warsztatowe,
 • wystawę i kiermasz prac wykonanych podczas zajęć,
 • wystawę zdjęć „Nasza szkoła stulatka”,
 • wydanie ulotek informacyjnych, w których przybliżymy historię miejscowości i historię szkoły
 • przygotowanie i wydrukowanie biuletynu, który będzie broszurą formatu A5 w kolorze czarno-białym, ilustrowaną starymi fotografiami „Nasza szkoła stulatka”, w którym przedstawimy historię szkoły, najważniejsze wydarzenia, ciekawe wpisy z książki pamiątkowej oraz rocznikowe spisy absolwentów,
 • notatki prasowe,
 • organizacja Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego,
 • zorganizowanie panelu dyskusyjnego, podczas którego chętni absolwenci podzielą się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat szkoły.
 • przedstawienie teatralne „Mały książe”
 • tradycyjny poczęstunek dla gości, na którym będzie można skosztować przygotowanych przez rodziców oraz mieszkańców wsi potraw, zwłaszcza potraw regionalnych,
 • na warsztatach uczniowie zapoznają się z historią szkoły i regionu. Dorośli (mieszkańcy wsi i absolwenci szkoły) wspólnie z dziećmi będą korzystać również z komputera i Internetu w szkolnej pracowni Internetowej. Dzieci wspólnie z dorosłymi (rodzice, mieszkańcy wsi, absolwenci szkoły), wykonają stroje i scenografię do przedstawienia teatralnego, wezmą udział w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie szkoły. Uczestnicy zaprezentują przed społecznością lokalną swój występ, wystawią prace wykonane podczas zajęć oraz zgromadzone zdjęcia i dokumenty ze stuletniej historii szkoły.