Publikacje tematyczne

Spis publikacji
kliknij i przejdź do zawartości publikacji
ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.
autor: Bernadetta Mroczek - pedagog szkolny
kliknij, aby przejść do publikacji
Co warto wiedzieć o dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i pisania?
autor: Bernadetta Mroczek - pedagog szkolny
kliknij, aby przejść do publikacji
Kapliczka na górze Chełm - historia miejsca.
autor: Grzegorz Wadas - nauczyciel
kliknij, aby przejść do publikacji
Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach, stosowane w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
autor: Danuta Wadas - oligofrenopedagog
kliknij, aby przejść do publikacji

do góry strony