Zespół Szkół
im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego
w Głobikowej

Główny budynek Zespołu Szkół w Głobikowej - główne wejście, jesień 2004r., fot. G. Wadas logo Zespołu Szkół w Głobikowej Główny budynek Zespołu Szkół w Głobikowej, jesień 2004r., fot. G. Wadas

Zespół Szkół w Głobikowej istnieje od 1 września 2003 r.

Po wprowadzeniu reformy oświaty tj. od 1 września 1999 r. Rada Gminy Dębica utworzyła gimnazja i przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Tak, więc w budynku szkoły podstawowej mieściły się również oddziały zamiejscowe Publicznego Gimnazjum w Latoszynie oraz oddział przedszkolny Publicznego Przedszkola w Latoszynie. Wszyscy uczniowie szkoły bez względu na formalną przynależność uczestniczyli w życiu szkoły na równych prawach. Wspólnie rozwiązywano problemy wychowawcze, dożywianie i dowóz do szkoły. Dzięki prawidłowej współpracy nauczycieli i dyrektorów gimnazjum i szkoły podstawowej - współżycie dzieci i uczniów, w tak różnych grupach wiekowych przynosiło duże korzyści wychowawcze i rozwijało zachowania prospołeczne. Utworzenie Zespołu Szkół było więc naturalną kontynuacją poprzednich działań szkoły. Decyzja ta spotkała się z dużym zadowoleniem rodziców, uczniów i nauczycieli.

Dnia 16 października 2004 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Konstantego Leliwy Słotwinskiego Zespołowi Szkół w Głobikowej. Uroczystość skupiła całą społeczność wsi oraz przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i kościelnych. Zostali również zaproszeni członkowie rodziny Słotwińskich - potomkowie patrona szkoły - z najstarszym z nich dr. Józefem Słotwińskim. Został poświęcony krzyż na tzw. "Słotwinówce" i obelisk przy szkole upamiętniające patrona szkoły. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez proboszcza parafii Gumniska - ś.p. księdza Tadeusza Boryczko.


sztandar Zespołu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej - awers i rewers

W chwili obecnej do oddziału przedszkolnego uczęszcza 10 dzieci, do szkoły podstawowej 88 (w tym w nauczaniu zintegrowanym 48 uczniów), a do gimnazjum 44 uczniów z czterech sąsiadujących ze sobą wsi położonych w czterech gminach: Brzostek, Ropczyce, Pilzno, Dębica. Jest to rozległy obszar. Dla dużej grupy dzieci (zwykle około 20 %), odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km.

Nauka odbywa się w dwóch budynkach umiejscowionych po obu stronach drogi. W budynku „B” (tzw. stara szkoła) znajdują się: sala oddziału przedszkolnego, sala lekcyjna klasy pierwszej nauczania zintegrowanego, szatnia, sanitariaty. Wokół budynku jest duży plac zabaw dla dzieci. Najmłodsze dzieci znajdują tu prawdziwie domową atmosferę. Przez pierwsze dwa lata wspólnej zabawy i nauki dzieci rzeczywiście przyzwyczajają się do obowiązków szkolnych i bez trudności adaptacyjnych przeprowadzają się w klasie drugiej do budynku „A”.
W budynku „A” mieści się 6 przedmiotowych sal lekcyjnych, w tym nowoczesna pracownia multimedialna oraz sala gimnastyczna, biblioteka, pokój pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, szatnia, toalety i nowoczesna kuchnia z jadalnią. Wokół szkoły usytuowana jest rozległa, trawiasta powierzchnia z wydzielonymi boiskami do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Obecnie w zespole zatrudnionych jest 22 nauczycieli etatowych; wszyscy z tytułem naukowym magistra oraz z uprawnieniami do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Staż pracy kadry pedagogicznej jest zróżnicowany: od 7 do 30 lat, średnio około 18 lat.


dokumenty szkolne do wglądu
K L i K N i J  >>>
do góry strony